0968 466 556

Máy kéo không hộp số Sicor nhập khẩu Italia

* Tải trọng 400kg, tốc độ 1.6m/s, đường kính Pulley 320mm, công suất 4.78kw, 4 cáp D8 x 12

* Tải trọng 480kg, tốc độ 1m/s, đường kính Pulley 320mm, công suất 3.6kw, 5 cáp D8 x 12

* Tải trọng 450kg, tốc độ 1.5m/s, đường kính Pulley 320mm, công suất 4.78kw, 4 cáp D8 x 12